Νομική εκπροσώπηση/συμβουλευτική

Λειτουργώντας κατά το δυνατόν προληπτικά και με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πελατών μας και τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, αναλαμβάνουμε τη νομική συμβουλή, υποστήριξη και εκπροσώπησή σας, ιδίως από τους παρακάτω τομείς δικαίου:

 

 • Διοικητικό Δίκαιο – Φορολογικό Δίκαιο – Δίκαιο Απαλλοτριώσεων – Δημόσιες Συμβάσεις

Αιτήσεις –  Αγωγές

Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας

Προσφυγές – Αιτήσεις Ακύρωσης κατά αποφάσεων Δημοσίων και Δημοτικών Φορέων

 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Εκπροσώπηση – Νομική Συμπαράσταση

 • Εμπορικό Δίκαιο

Σύσταση και λειτουργία Εταιρειών

Ίδρυση Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών εταιρειών

Εμπορικές Συμβάσεις

Εμπορικές Μισθώσεις

Εμπορικά Σήματα και Ευρεσιτεχνίες

Πνευματική Ιδιοκτησία

Αξιόγραφα

 • Εμπράγματο Δίκαιο – Ακίνητη περιουσίαΚτηματολόγιο
 • Συμβάσεις μίσθωσης και Μισθωτικές Διαφορές
 • Ενοχικό Δίκαιο

Ιδιωτικά συμφωνητικά και συμβάσεις

Διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις ή από το Νόμο (αδικοπραξία, αδικαιολόγητος πλουτισμός)

 • Δικαιώματα Καταναλωτή – Τραπεζικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας

Όροι χρήσης – Πολιτική απορρήτου – Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Λειτουργία e-shop

Συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR)

 • Οικογενειακό Δίκαιο

Σχέσεις μεταξύ συζύγων

Σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων

Διατροφή – Επιμέλεια

Επιτροπεία – δικαστική συμπαράσταση

 • Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομική διαδοχή βάσει διαθήκης ή από το Νόμο

 • Εργατικό Δίκαιο

Συμβάσεις εργασίας

Εργατικές διαφορές

Ατομικά και συλλογικά εργατικά δικαιώματα

 • Μεταφράσεις

Από και προς αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.