Επικοινωνία


Στέλλα Γαμβρέλλη, LL.M. Eur., LL.M., A.C.C.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω –
Διαπ. Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Legal & Dialogue Solutions

Γραφείο Αθηνών: Λ. Δεκελείας 219, Ν. Φιλ/φεια, Αθήνα – T.: +30 210 2774927
Γραφείο Κέρκυρας: Πλ. Γ. Θεοτόκη 7,
Κέρκυρα – T.: +30 2661044414
Κιν.: +30 6973651204 | E-mail: stella@gamvrelli.gr
Web: www.gamvrelli.gr

Βρείτε μας και εδώ!