Σχεδιασμός & Συντονισμός διαλόγων, διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Πολλές φορές η επικοινωνία μεταξύ μελών μιας ομάδας, μιας εταιρείας, ενός σχολείου ή μιας κοινότητας, μεμονωμένων συναδέλφων και συνεργατών ή και στο πλαίσιο προσωπικών σχέσεων μπορεί να αποτελεί μια πρόκληση. Ταυτόχρονα πολλές φορές υπάρχουν συναντήσεις και δραστηριότητες, στις οποίες χρειάζονται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις ή για άλλους λόγους που μπορούν να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη μιας συνεργασίας ή μιας σχέσης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις ένας ειδικά εκπαιδευμένος συντονιστής είναι σε θέση να σας υποστηρίξει και ανάλογα με την περίπτωσή να διευκολύνει απαιτητικές συναντήσεις, συνεδριάσεις ή άλλες δραστηριότητες, να σχεδιάσει και να συντονίσεις διαδικασίες, διαλόγους (κατ’ ιδίαν ή και ομαδικούς) και δραστηριότητες, βασισμένες στη συλλογικότητα και τη συμμετοχή, που προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργασία, διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία συνοχής στην ομάδα (team building).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας υποστηρίξουμε σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες! 

 

 

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το συντονισμό: