Αναλαμβάνουμε τη νομική συμβουλή, υποστήριξη και εκπροσώπησή σας σε όλο το φάσμα του ευρωπαϊκού δικαίου.

Ιδίως αναλαμβάνουμε

  • Τη σύνταξη και εκδίκαση προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
  • Τη σύνταξη και εκδίκαση προσφυγών στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.