Όπως πιθανότατα θα έχετε ακούσει από το Μάιο τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 2016/679, γνωστός και ως GDPR).

Με τον Κανονισμό αυτό καταργείται η ισχύουσα Οδηγία (Οδηγία 95/46/ΕΚ), καθώς και η ελληνική νομοθεσία για την προστασία του ατόμου απο την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 2472/1997), καθιερώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγονται αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία των δεδομένων και των πολιτών της.

Μέχρι τότε όλες οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με τις νέες ρυθμίσεις, σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με πρόστιμα, ύψους μέχρι 4% του τζίρου τους ή 20 εκατομυρίων ευρώ.

Μια απλουστευμένη καταγραφή των αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, τα δικαιώματα των πολιτών και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα σχετικό ενημερωτικό infographic της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε. 

 

Photo by Sai Kiran Anagani on Unsplash