Όλοι ξέρουμε τι είναι η διαμεσολάβηση, σωστά; Ή μήπως όχι;

Η διαμεσολάβηση είναι ένα νέος θεσμός, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και διαδεδομένη και μια άμεση, ευέλικτη και εμπιστευτική διαδικασία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε όσους, αποφασίζουν εκουσίως να προσφύγουν σε αυτή, μια ταχύτερη, οικονομικότερη και επωφελέστερη μέθοδο επίλυσης των διαφορών τους, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται αυτές, είτε δηλαδή σε αρχικό στάδιο είτε και κατά το στάδιο της εκκρεμοδικίας.

Η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ:

– Δύο ή περισσότερων ιδιωτών

– Μίας ομάδας ή εργαζομένων μιας εταιρείας, μιας κοινότητας ή ενός οργανισμού

– Διαφορετικών ομάδων ή τμημάτων μιας εταιρείας, μιας κοινότητας ή ενός οργανισμού

Και μπορεί να αφορά ιδίως

– Εμπορικές διαφορές

– Αστικές διαφορές

– Μισθωτικές διαφορές

– Οικογενειακές διαφορές – συγκρούσεις στην οικογένεια

– Εργατικές διαφορές – συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο

– Συγκρούσεις στη σχολική ή άλλες τοπικές κοινότητες

Γιατί όμως να διαλέξω τη διαμεσολάβηση;

Όπως ξέρουμε η προσφυγή στη δικαιοσύνη συνεπάγεται συχνά μια μακροχρόνια, ψυχοφθόρα διαδικασία και υψηλό κόστος. Παράλληλα, η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι τυπική, συγκεκριμένη και καθορίζεται από το Νόμο, με αποτέλεσμα ο εκάστοτε δικαστής να μην μπορεί να εκτιμήσει μη νομικά στοιχεία, ενδιαφέροντα και ανάγκες όσων εμπλέκονται σε ένα δικαστικό αγώνα.

Πέραν αυτών ένας δικαστικός αγώνας είναι πάντα απρόβλεπτος. Όσο και εάν είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε δίκιο, ποτέ δεν μπορούμε να ελέγξουμε απόλυτα την έκβασή του, ούτε να είμαστε σίγουροι ότι η λύση που θα προκριθεί στο τέλος από το δικαστή θα μας ικανοποιεί ή ότι θα είναι ορθή, κατά την άποψή μας. Πολλές φορές μάλιστα σε περίπλοκες υποθέσεις μπορεί να μην υπάρχει και απόλυτα «ορθή» λύση.

Τέλος, ειδικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαφορών, η δημοσιότητα της διαδικασίας, η διακοπή των σχέσεων με τους πλέον αντιδίκους ή η αδυναμία πραγματοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της προσφυγής στη δικαιοσύνη, μπορούν να αποτελούν επιπλέον εμπόδια, που χρειάζεται να συνεκτιμηθούν.

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης

Με τη διαμεσολάβηση, πολλά από αυτά τα εμπόδια και τα μειονεκτήματα της προσφυγής στη δικαιοσύνη ξεπερνιούνται. Η διαμεσολάβηση οδηγεί σε άμεση επίλυση της διαφοράς. Συνήθως 1 με 2 ημέρες, ή μια σειρά 5-6 εβδομαδιαίων συναντήσεων στις οικογενειακές διαφορές, αρκούν για να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία.

Επιπλέον η διαμεσολάβηση στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία σε όσους συμμετέχουν σε αυτή να επιλύσουν τη διαφωνία τους με ένα τρόπο που να τους εκφράζει και να καθορίζεται από αυτούς, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν ουσιαστικά τα συμφέροντα τους. Έτσι, συνεκτιμά όλα τα συμφέροντα όσων μετέχουν σε αυτή (νομικά και μη), επικεντρώνεται στην ουσία της υπόθεσης, προσεγγίζοντας την ολικά, εντάσσοντας ακόμη και ξένες προς την αρχική διαφορά απαιτήσεις και ζητήματα και υποστηρίζει τα μέρη, ώστε να ξεπεράσουν εμπόδια στην επικοινωνία τους και να σκεφτούν δημιουργικά. Και μόνο η παρουσία του διαμεσολαβητή και η προσέγγισή του μπορεί να βοηθήσει τις δύο πλευρές να καταλάβουν καλύτερα η μια την άλλη και έτσι να καταλήξουν σε λύσεις που ικανοποιούν όλους.

Ως αποτέλεσμα η διαφορά επιλύεται αποτελεσματικά, ικανοποιητικά και επωφελώς για όλες τις πλευρές, που ελέγχουν πλήρως το αποτέλεσμα, προστατεύουν τη φήμη τους και την αξιοπρέπειά τους, εξοικονομούν χρόνο, χρήματα και ενέργεια και διαφυλάττουν τις σχέσεις τους μετά την επίλυση της διαφοράς τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με του Νόμο, εάν το επιθυμούν, το πρακτικό διαμεσολάβησης, που υπογράφεται μετά το πέρας της διαδικασίας και περιλαμβάνει τη συμφωνία, στην οποία κατέληξαν μπορεί να κατατεθεί στη γραμματεία του Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση και να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο, δηλαδή να έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.

Πιο σημαντικό όμως ίσως από όλα αυτά είναι ότι η διαμεσολάβηση ως διαδικασία μας δίνει τη δυνατότητα ενός άλλου, τρόπου, ενός άλλου «μοντέλου» επίλυσης των διαφορών μας, που αναπόφευκτα πάντα υφίστανται και θα υφίστανται, και οδηγεί σε μια πιο «ανθρώπινη», πιο αρμονική, πιο ειρηνική κοινωνία.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε πρώτα στην Εναλλακτική Δράση