Διαμεσολάβηση

Οι συγκρούσεις είναι ένα καθημερινό φαινόμενο μεταξύ ανθρώπων που ζούν ή εργάζονται μαζί, με το οποίο συνήθως δύσκολα συνδιαλεγόμαστε, άλλοτε τις αγνοούμε, άλλοτε τις αποφεύγουμε, άλλοτε δεν έχουμε τους κατάλληλους τρόπους να τις διαχειριστούμε με ότι αυτό συνεπάγεται για εμάς και το περιβάλλον μας.

Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι να λύσουμε τις διαφορές μας;

Η διαμεσολάβηση είναι ένα νέος θεσμός (έχει εισαχθεί στην Ελλάδα το 2010) και μια εξ ορισμού άμεση, ευέλικτη και εμπιστευτική διαδικασία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στα μέρη, που αποφασίζουν εκουσίως να προσφύγουν σε αυτή, μια ταχύτερη, οικονομικότερη και επωφελέστερη μέθοδο επίλυσης των διαφορών τους, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται αυτές, είτε δηλαδή σε αρχικό στάδιο είτε και κατά το στάδιο της εκκρεμοδικίας.

Μάλιστα σύμφωνα με του Νόμο το πρακτικό διαμεσολάβησης, που υπογράφεται μετά το πέρας της διαδικασίας και περιλαμβάνει τη συμφωνία, στην οποία κατέληξαν τα μέρη μπορεί να κατατεθεί στη γραμματεία του Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση και να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο.

Η διαμεσολάβηση ως διαδικασία στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στα μέρη να επιλύσουν τη διαφωνία τους με ένα τρόπο που να τα εκφράζει και να καθορίζεται από αυτά, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν ουσιαστικά τα συμφέροντα τους, αντί να αποδωθεί στείρα δικαιοσύνη, η οποία εν τέλει ενδεχομένως και να μην αποβαίνει προς όφελος των μερών.  Και μόνο η παρουσία του διαμεσολαβητή και η προσέγγισή του μπορεί να βοηθήσει τις δύο πλευρές να καταλάβουν καλύτερα το ένα το άλλο και έτσι να καταλήξουν σε λύσεις που ικανοποιούν όλουν.

Επιπλέον η διαμεσολάβηση ως ένας διαφορετικός τρόπος επίλυσης των διαφορών, που ανακύπτουν μεταξύ των πολιτων, παρέχει συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι ιδιαιτέρως κρίσιμα σε συγκεκριμένες ιδίως περιπτώσεις διαφορών, ιδίως στο πλαίσιο διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν στο πλαίσιο μακρόχρονων εμπορικών, επαγγελματικών ή προσωπικών σχέσεων, ή διαφορές των οποίων η ορθή λύση είναι σχετική ή μερικές φορές δεν εξαρτάται απόλυτα από τα νομικά επιχειρήματα των μερών, ή στις οποίες η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας είναι πολύτιμη, αναδεικνύουν την από κοινού διευθέτηση ως το πλέον ενδεδειγμένο μέσο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μέρη έχουν την δυνατότητα να συμφωνήσουν οικοειοθελώς σε μια αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή λύση, η οποία ανταποκρίνεται στις απόψεις και τις προσδοκίες τους, ικανοποιεί τα πραγματικά συμφέροντα τους, εξομαλύνει και διαφυλάσσει μελλοντικά τις σχέσεις τους.

Η διαμεσολάβηση απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μια αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου θεώρησης των ανθρώπινων διαφορών, η οποία είναι σε θέση να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μετάβαση σε ένα διαφορετικό, πιο ανθρώπινο τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν στην κοινωνία μας, κατά τον οποίο ο διαμεσολαβητής αναλαμβάνει ένα ρόλο εν δυνάμει «ειρηνοποιού», εστιάζει και προσανατολίζεται στην αρωγή όλων των εμπλεκομένων μερών, εργαζόμενος για την ουσιαστική επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν και την «ίαση» της εκάστοτε διαφοράς τους.

Γιατί να διαλέξω τη διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιήθει μεταξύ:

  • Ιδιωτών
  • Μιας ομάδας ή εργαζομένων μιας εταιρείας
  • Διαφορετικών ομάδων ή τμημάτων μιας εταιρείας

 

Και μπορεί να αφορά

– Εμπορικές διαφορές

– Αστικές διαφορές

– Μισθωτικές διαφορές

– Οικογενειακές διαφορές – συγκρούσεις στην οικογένεια

– Εργατικές διαφορές – συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο

 

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το τι μπορεί να κάνει η διαβεσολάβηση για εσάς.

 

Διαβάστε εδώ για περιπτώσεις, στις οποίες η διαμεσολάβηση εφαρμόστηκε παγκοσμίως με εξαιρετικά αποτελέσματα.

 

Δείτε τρία συνοπτικά βίντεο προσομοιώσεων διαμεσολάβησης, που παρήγαγαν, για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (μισθωτική – οικογενειακή – εμπορική διαφορά)πηγή:www.diamesolavisi.gov.gr