Εκπαιδεύσεις

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, ιδίως στους παρακάτω τομείς:

    • Σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, σύναψη συμφωνιών και συμβάσεων, κατοχύρωση σημάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, λειτουργία εθελοντικών τμημάτων, κοινωνικές και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, ζητήματα διοικητικού και εργατικού δικαίου, ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

    • Επικοινωνίας – Συνεργασίας, Διαχείρισης συγκρούσεων & Συντονισμού Διαλόγων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτική εξοικείωση με διαδικασίες μέσα από θεωρία, βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα και εποικοδομητικότερα τις συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους.

    • Πρόληψης της βίας στο σχολικό περιβάλλον/ Διαχείρισης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτική εξοικείωση με διαδικασίες που ενισχύουν την κουλτούρα του διαλόγου, την ενίσχυση της επικοινωνίας, της κατανόησης, της αποδοχής, του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προλαμβάνουν κρούσματα βίας, να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν αποτελεσματικά τις διαφορές και συγκρουσεις που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον/ εργασιακό χώρο, να επικοινωνούν αυθεντικότερα, να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και να εργάζονται παραγωγικότερα.

    • Στο συμμετοχικό σχεδιασμό, την ηγεσία & τη λήψη αποφάσεων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτική εξοικείωση με εργαλεία και διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού, στρατηγικής οργάνωσης και επικοινωνίας, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να τα εφαρμόσουν για να προάγουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη συμμετοχή σε ομάδες, δημόσιες και ιδιωτικές – κοινωφελής ή επικερδείς επιχειρήσεις, σε τοπικό ή και ευρύτερο επίπεδο, να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων που εκφράζουν όλους, τη διαχείριση αλλαγών, τη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία ενός κοινού οράματος και «αφηγήματος» εντός τους.

    • Στη διαχείριση της αλλαγής, την ανάπτυξη “ψυχικής ανθεκτικότητας” και τη δημιουργία θετικής οργανωσιακής κουλτούρας 

 

Μέθοδοι & Εργαλεία που χρησιμοποιούμε

Μη βίαιη επικοινωνία
Μια προσέγγιση που βασίζεται στην ενσυναίσθηση που οι άνθρωποι είναι σε θέση να δείχνουν ο ένας απέναντι στον άλλο.
Μέθοδοι Οργανωσιακής Ανάπτυξης και συμμετοχικές διαδικασίες – διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού και διαχείρισης αλλαγής
World cafe – open space technology – proaction cafe – κύκλος
Appreciative inquiry
Μια προσέγγιση που βασίζεται στην ιδέα ότι είναι πιο λειτουργικό να εστιάσουμε και να διερευνήσουμε όσα αποδίδουν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αντι να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε ό,τι δεν αποδίδει, χρησιμοποιώντας το μέλλον και τα όνειρά μας ως κινητήρια δύναμη.

Process work
Mια πολυδιάσταση, πολυεπίπεδη και ολιστική προσέγγιση, που έχει τις ρίζες της στην Αναλυτική Ψυχοθεραπεία του C.G. Jung, στην Κβαντική Φυσική, και στον Ταοϊσμό και προσφέρει μία καινούργια ματιά και έναν τρόπο να δουλεύει κανείς και να κατανοεί τις σχέσεις, καθώς και τις διαπροσωπικές και κοινωνικές συγκρούσεις.
Solution Focus
Μια δημιουργική προσέγγιση που εστιάζει στο μέλλον, προκαλεί τη σκέψη και αξιοποιεί τη φαντασία για να βοηθήσει όσους τη χρησιμοποιούν να συνθέσουν τη λύση που ψάχνουν για ο,τιδήποτε είναι σημαντικό για αυτούς

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί το σεμινάριο, που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. 

 

Για τα τρέχοντα σεμινάριά μας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.