εταιρείες

  • Permalink Painting TogetherGallery

    Ένας άλλος τρόπος να συν-εργαζόμαστε

Ένας άλλος τρόπος να συν-εργαζόμαστε

Μπορούμε να συνυπάρξουμε στην εργασία μας με ένα δημιουργικό, ισότιμο τρόπο;

Τα τελευταία χρόνια η τάση που επικρατούσε στον κόσμο των επιχειρήσεων και των κάθε είδους συνεργασιών έχει σε μεγάλο βαθμό ανατραπεί. Ενώ το παλιό μοντέλο ήταν σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικό, οδηγούταν από την κορυφή και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ένα κατευθυντικό στυλ, πρόσφατα, ιδίως στο εξωτερικό, αλλά τελευταία […]

  • Permalink Gallery

    Δημιουργώντας μια κουλτούρα εμπιστοσύνης

Δημιουργώντας μια κουλτούρα εμπιστοσύνης

Πώς θα ήταν αν ζούσαμε και εργαζόμασταν σε ένα κόσμο, στον οποίο η αυθεντική επικοινωνία και η ουσιαστική συνεργασία ήταν δεδομένα;

Η θεμελίωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης, που βασίζεται στην αυθεντική επικοινωνία και την ουσιαστική συνεργασία είναι προ πολλού το ζητούμενο για τις ομάδες που θέλουν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες, που έχουν αντίκτυπο στον κόσμο.
Πώς όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα […]