Μπορούμε να συνυπάρξουμε στην εργασία μας με ένα δημιουργικό, ισότιμο τρόπο;

Τα τελευταία χρόνια η τάση που επικρατούσε στον κόσμο των επιχειρήσεων και των κάθε είδους συνεργασιών έχει σε μεγάλο βαθμό ανατραπεί. Ενώ το παλιό μοντέλο ήταν σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικό, οδηγούταν από την κορυφή και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ένα κατευθυντικό στυλ, πρόσφατα, ιδίως στο εξωτερικό, αλλά τελευταία […]