Στο πλαίσιο της ουσιαστικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσφέρουμε σταθερά

  • Δωρεάν δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης σε νέους, ανέργους και ευάλωτες ομάδες
  • Εθελοντική υποστήριξη μη κερδοσκοπικών πρωτοβουλιών
  • Παροχή εκπτώσεων σε ανέργους, φοιτητές και ΑΜΚΕ
  • Διοργάνωση πρωτοβουλιών κοινωνικής ευαισθητοποίησης

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις μας.