Προστασία των προσωπικών δεδομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Πληροφορίες για το webinar:

Τα στοιχεία των πελατών μας είναι το πιο ΠΟΛΥΤΙΜΟ επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο μας. Με αυτά μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους πελάτες μας, να στοχεύσουμε συγκεκριμένα μηνύματα, να τους προσφωνήσουμε με το όνομά τους, να τους τροφοδοτήσουμε με πληροφορίες που ενδιαφέρουν μόνο αυτούς, να εφαρμόσουμε επιτυχημένη Inbound στρατηγική στο Internet Marketing και πολλά άλλα. Όμως για όλα αυτά πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες νομικές διατάξεις που στοχεύουν κυρίως στην προστασία του καταναλωτή/πελάτη και στην αύξηση της εμπιστοσύνης του προς την επιχείρησή μας.

Από το νέο έτος θα ισχύσει ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 – GDPR) και θα καταργηθεί η ισχύουσα Οδηγία (Οδηγία 95/46/ΕΚ), καθώς και η ελληνική νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 2472/1997). Έτσι καθιερώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγονται αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία των δεδομένων και των πολιτών της. Μέχρι το Μάϊο του 2018 όλες οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με τις νέες ρυθμίσεις, σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με πρόστιμα, ύψους μέχρι 4% του τζίρου τους ή 20 εκατομμυρίων ευρώ. Εσείς έχετε ενημερωθεί για το τί πρέπει να προσέξετε;

Απευθύνεται:

Σε Ιδιοκτήτες και Μάνατζερς Μικρών/Μεσαίων Επιχειρήσεων, Ελεύθερους Επαγγελματίες & φοιτητές.

Μέσα από αυτό το webinar θα γνωρίσετε:

Α’ Μέρος – Θέμης Σαρανταένας, Σύμβουλος Μάρκετινγκ

 • Η αξία των δεδομένων (data) για τις ενέργειες μάρκετινγκ μιας επιχείρησης
 • Ανάλυση Πελατολογίου
 • Aποτελεσματική τμηματοποίηση και στόχευση πελατών (Segmentation & Targeting)
 • Συμπεριφορική τμηματοποίηση πελατών
 • Προτάσεις για προσωποιημένο μάρκετινγκ

Β’ Μέρος – Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος

 • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και γιατί αφορά την επιχείρησή σας η προστασία τους
 • Τι προβλέπει ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις
 • Τι σχετικές υποχρεώσεις προβλέπει η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις και ποιο είναι το κόστος της μη συμμόρφωσης σε αυτή
 • Τι ισχύει για την αποστολή email και sms και τη χρήση cookies
 • Ti προσέχουμε στην εταιρική ιστοσελίδα και στο Facebook Fan Page
 • Τι χρειάζεται να κάνει η επιχείρησή σας, ώστε να διασφαλισθεί

Η ύλη αφορά κυρίως ΜΜ Επιχειρήσεις και ΟΧΙ μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που χρειάζονται εξειδικευμένη προσέγγιση.

Μεθοδολογία:

Με τη λήξη του webinar θα έχετε δημιουργήσει, με τη βοήθεια των εισηγητών, ένα πλάνο δράσης για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα στοιχεία των πελάτων σας ως εργαλείο μάρκετινγκ για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας (“Managing Conflict in the Workplace”) είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει τα ωφέλη της τέχνης της διαμεσολάβησης και του coaching και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και leaders σε ομάδες, εταιρείες και οργανισμούς.

Το πρόγραμμα

Οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας είναι συχνά αποτέλεσμα κακής επικοινωνίας και συσσωρευμένης δυσαρέσκειας, η οποία όταν δεν αντιμετωπίζεται άμεσα μπορεί να οδηγήσει σε σειρά ζητημάτων για μια επιχείρηση, ομάδα ή οργανισμό, όπως, μεταξύ άλλων:

o στη μείωση της απόδοσης, της παραγωγικότητας και του ηθικού των εργαζομένων,
o στην αύξηση του στρες, της απογοήτευσης και του ρυθμού αποχώρησης τους,
o στην αδυναμία συνεργασίας και τον ανταγωνισμό μεταξύ ατόμων και τμημάτων και
o στην αδυναμία διαχείρισης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις μπορεί να αποτελούν αδιέξοδα, που κοστίζουν σε όλους και ιδίως στην ίδια την επιχείρηση, την ομάδα ή τον οργανισμό, που θέλουμε να είναι δυναμική και να κινείται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Μπορούν όμως επίσης να αποτελέσουν ευκαιρίες να δώσουμε δημιουργικές λύσεις, που εστιάζουν στις ανάγκες όλων, να ενδυναμώσουν τα άτομα και την ομάδα, και να ενισχύσουν τη δέσμευση (engagement) στο κοινό όραμα και ως αποτέλεσμα να βελτιώσουν τις αποδόσεις των ατόμων, των ομάδων, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας (“Managing Conflict in the Workplace”) είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει τα ωφέλη της τέχνης της διαμεσολάβησης και του coaching.

Συμμετέχοντας σε αυτό έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε μια καλύτερη κατανόηση του πλαισίου και της δυναμικής εντός των οποίων αναπτύσσονται οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, να αποκτήσετε επίγνωση για το ρόλο που κάθε μέλος της ομάδας παίζει στις συγκρούσεις αυτές και τον τρόπο που αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται, να εξερευνήσετε νέες προοπτικές, βήματα και λύσεις, που θα σας βοηθήσουν να διαχειρίζεστε τις συγκρούσεις, να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε αποτελεσματικότερα και, εάν επιθυμείτε, να διαδραμματίσετε ένα ενεργό μεσολαβητικό ρόλο στην αντιμετώπιση και την πρόληψη των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας σας, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας ανοιχτότητας, ομαδικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας.

Η δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 αυτοτελή μέρη.

Στο 1o μέρος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν ούτως ώστε να είναι θέση να επικοινωνούν και να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις που προκύπτουν στο χώρο εργασίας τους αποτελεσματικότερα.

Στο 2ο μέρος οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν περαιτέρω, γνωρίζοντας βασικές τεχνικές και διαδικασίες, ώστε να μπορούν να διαδραμματίζουν ενεργό μεσολαβητικό ρόλο στην αντιμετώπιση και την πρόληψη των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας τους

Στο 3ο μέρος παρέχεται η δυνατότητα in house σε όσους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τις γνώσεις, τις δεξιοτήτες και τις πρακτικές ικανότητες, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μερών στην επιχείρηση, την ομάδα ή τον οργανισμό, με τον οποίο συνεργάζονται, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας ανοιχτότητας, ομαδικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας, με βάση τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα, μέσω ενός εξειδικευμένου προγράμματος που θα δημιουργηθεί αποκλειστικά για την επιχείρηση, την ομάδα ή τον οργανισμό. Στο μέρος αυτό, εφαρμόζονται επιπλέον, κατόπιν συννενόησης, διαγνωστικά εργαλεία ομάδων και ηγετών.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και leaders σε ομάδες, εταιρείες και οργανισμούς και ιδίως σε:
o Εxecutives,
o Τeam leaders,
o ΗR professionals,
o Business unit managers.
Το πρώτο μέρος του προγράμματος μπορεί να απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων ή των μελών μιας επιχείρησης (ή ενός τμήματος αυτής), μιας ομάδας ή ενός οργανισμού.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες