Coaching

 

Ως εκπαιδευμένη (πτυχιούχος του πιστοποιημένου διπλώματος”Personal & Business Coaching” από το Kingstown College της Ιρλανδίας, αναγνωρισμένο από τους διεθνείς οργανισμούς: European Mentoring and Coaching Council (EMCC), International Coach Federation (ICF) και Institute of Leadership and Management (ILM)) και διαπιστευμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό International Coach Federation (ICF) ως πιστοποιημένη επαγγελματίας Coach (ICF ACC), είμαι σε θέση να προσφέρω υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσίες Coaching, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του επαγγέλματος και της φιλοσοφίας του coaching.

 

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το τι μπορεί να κάνει το coaching για εσάς.

 

Τι είναι το Coaching

Το Coaching σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του International Coaching Federation (Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Coaching), είναι «ο συνεταιρισμός με τον πελάτη σε μια δημιουργική διαδικασία, που προκαλεί τη σκέψη και τον εμπνέει να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό ACC_WEBτου δυναμικό».

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, που δεν εστιάζει στο παρελθόν, παρά μόνο στο παρόν και στο μέλλον, ο Coach (προπονητής) υποστηρίζει τον πελάτη, ώστε αυτός να αναπτύξει το δυναμικό του, τις δεξιότητες και τα ταλέντα του, να βελτιώσει την απόδοση και τις σχέσεις του και να αναλάβει δράση για να υλοποιήσει τους στόχους και τα όνειρά του και να ζήσει τη ζωή που θέλει.

Το Coaching αφορά είτε ιδιώτες (Personal – Life, Career, Wellness – Coaching), που επιθυμούν την προσωπική εξέλιξη, είτε ομάδες, εταιρείες (Team και Business Coaching) και στελέχη αυτών (Executive Coaching) και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας και επιτυχίας,

Το Coaching έχει επιρροές, αλλά διαφοροποιείται σε σχέση με κλάδους, όπως της ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, της Θετικής Ψυχολογίας και της Νευροεπιστήμης και απαντά στην ανάγκη καθημερινών υγιών ανθρώπων που, όπως οι περισσότεροι από εμάς, έχουν ανάγκη υποστήριξης και κινητοποίησης με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα που κατά περιόδους τους απασχολούν.

Στις συνεδρίες μου χρησιμοποιώ μεθόδους, που αντιμετωπίζουν τους πελάτες μου ως ολότητες και τους βοηθούν μου να έχουν καλύτερη απόδοση και να πετυχαίνουν συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να εντοπίζουν την πηγή των συμπεριφορών τους, να αλλάζουν τα πλαίσια αναφοράς τους, τις βασικές τους υποθέσεις και τον τρόπο που είναι και βλέπουν τον εαυτό τους.

 

Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα της έρευνας του ICF (International Coach Federation) για τα οφέλη του coaching.  

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το τι μπορεί να κάνει το coaching για εσάς.

 

Conflict Coaching – Coaching για διαχείριση συγκρούσεων, αποτελεσματικότερη επικοινωνία, ουσιαστικότερη συνεργασία και αρμονικότερες σχέσεις. 

Οι συγκρούσεις αποτελούν αναπόφευκτα μέρος της ζωής μας. Συνήθως τις αντιμετωπίζουμε ως κάτι αρνητικό, κάτι που χρειάζεται να αποφευχθεί ή να καταπολεμηθεί, όμως εάν μάθουμε να τις διαχειριζόμαστε εποικοδομητικά, μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ σημαντική οδό εμβάθυνσης και εμπλουτισμού των κάθε είδους σχέσεών μας.

Το conflict coaching είναι ένας νέος κλάδος του coaching, που ασχολείται με την υποστήριξη όσων εμπλέκονται σε διαπροσωπικές συγκρούσεις και συνδυάζει τη γνώση και τα εργαλεία από δύο τέχνες: το coaching και τη διαμεσολάβηση, μια δομημένη εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων, που προκύπτουν μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων, η οποία ξεκίνησε να αναπτύσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 και έκτοτε εφαρμόζεται παγκοσμίως με μεγάλη επιτυχία.

Το conflict coaching μπορεί να εφαρμοστεί σε σειρά περιπτώσεων, όπως σε συγκρούσεις μεταξύ ενηλίκων ή μεταξύ παιδιών, συγκρούσεις σε ομάδες, στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαμεσολάβησης ή διαδικασιών διαλόγου και άλλων μορφών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (τόσο πριν και κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας αυτών), καθώς και ως μέρος συστημάτων διαχείρισης και εκπαίδευσης για τη διαχείριση συγκρούσεων.

Το conflict coaching μπορεί να μας βοηθήσει να:

  • Αναπτύξουμε καλύτερη κατανόηση των συμπεριφορών (δικών μας και των άλλων), που αναπτύσσουμε στις συγκρούσεις
  • Δημιουργήσουμε αυτ-επίγνωση σε σχέση με περιοχές συμπεριφοράς, που χρειάζονται ανάπτυξη
  • Εργασθούμε για την ανάπτυξη των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
  • Αντιμετωπίσουμε και διαχειριστούμε παρούσες και μελλοντικές συγκρούσεις
  • Αναπτύξουμε αυτοπεποίθηση σχετικά με τις ικανότητες μας να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις μας
  • Αναπτύξουμε νέες επιλογές, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία στις σχέσεις μας

 

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το τι μπορεί να κάνει το coaching για εσάς.

 

Team Coaching για την υποστήριξη ομάδων 

Το team coaching είναι “μια μαθησιακή παρέμβαση, που είναι σχεδιασμένη να αυξήσει τη συλλογική ικανότητα και απόδοση ενός γκρούπ ή μιας ομάδας, (που πραγματοποιείται) εφαρμόζοντας τις αρχές του coaching, μέσω του υποβοηθούμενου αναστοχασμού, της ανάλυσης και της κινητοποίησης για αλλαγή».

Κάθε ομάδα ατόμων, που εργάζεται αρμονικά μαζί δημιουργεί δυνατότητες, που συνήθως τα άτομα από μόνα τους δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Αυτή τη δυναμική φιλοδοξεί να υποστηρίξει το team coaching, βοηθώντας την ομάδα να αναπτυχθεί και να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Επιπλέον το team coaching προσφέρει στις ομάδες ένα άλλο μοντέλο συνεργασίας, ηγεσίας και ανάπτυξης, που βοηθά στην επίτευξη των δύο βασικών στόχων τους: αυτόν της παραγωγής αποτελεσμάτων και αυτόν της εξέλιξης της ομάδας. Έτσι τους προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια άλλη κουλτούρα, βασισμένη σε μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη παρά τον έλεγχο.

 

Ως μέλος του ΙCF (International Coach Federation), τηρώ τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Αντίγραφο αυτού μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το τι μπορεί να κάνει το coaching για εσάς.