Σχολική Διαμεσολάβηση

Οι επιθετικές και προσβλητικές συμπεριφορές, ο εκφοβισμός και η βια (σωματική, λεκτική, ψυχολογική) αποτελούν φαινόμενα, που αντιμετωπίζουν συχνά εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

Η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της κουλτούρας του διαλόγου, της ενίσχυσης της επικοινωνίας, της κατανόησης, της αποδοχής, του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας, αποτελεί δικαίωμα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και ιδίως των παιδιών και ζητούμενο εάν θέλουμε να προλάβουμε τέτοια κρούσματα και να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε αποτελεσματικά τις διαφορές και συγκρούσεις που προκύπτουν.

Στην προσπάθεια αυτή η δημιουργία ενός Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σχολικής Βίας – Σχολικής Διαμεσολάβησης, προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες και στην κουλτούρα του εκάστοτε σχολείου μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη και βοηθητική.

Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μια δομημένη και αποτελεσματική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και διαφωνιών, που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον (ανάμεσα σε μαθητές, μαθητές και εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς), που επιτρέπει σε όσους εμπλέκονται να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις και τα συναισθήματά τους με την βοήθεια εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών. Στην περίπτωση διαφορών μεταξύ μαθητών η σχολική διαμεσολάβηση πραγματοποιείται, κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης και υλοποίησης σχετικού Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σχολικής Βίας, από μαθητές – ομότιμους διαμεσολαβητές.

 

Μπορούμε να σας προσφέρουμε αναλόγως των αναγκών σας:

Εκπαιδεύσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας

  • Παρουσιάσεις – ενημερώσεις για ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης σχολικής βίας
  • Εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις – βιωματικά εργαστήρια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας στο σχολικό περιβάλλον, το συντονισμό διαλόγου, την επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων σε καθηγητές, γονείς και εν γένει ενήλικα μέλη της σχολικής κοινότητας
  • Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Σχολικής Διαμεσολάβησης
  • Σχεδιασμό και Υλοποίηση Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σχολικής Βίας – Σχολικής Διαμεσολάβησης
  • Συνεχή υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση

Παρεμβάσεις σε περιπτώσεις εκδηλωμένων συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον

  • Διαμεσολάβηση μεταξύ ενηλίκων μελών της σχολικής κοινότητας (γονέων, δασκάλων και εν γένει κάθε ενήλικα που εμπλέκεται στη σχολική ζωή των παιδιών)
  • Συντονισμό διαλόγου μεταξύ μιας ομάδας μελών της σχολικής κοινότητας που αντιμετωπίζουν ένα κοινό ζήτημα ή βιώνουν έντονη αντιπαλότητα μεταξύ τους
  • Ομαδικό διάλογο, βασισμένο στις αρχές της «επανορθωτικής δικαιοσύνης», μεταξύ «θύτη» – «θύματος», ατόμων από το στενό περιβάλλον τους και όσων άλλων επηρεάζονται άμεσα από το γεγονός για την αποκατάσταση της «βλάβης» που προκλήθηκε, μέσω ενσυναίσθησης, επικοινωνίας και άλλων αποκαταστατικών – αλλά όχι σωφρονιστικών – ενεργειών. Ο διάλογος αυτός μπορεί να αφορά μόνο ενήλικες ή παιδιά και ενήλικες.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί τις λύσεις, που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες!