Αναλαμβάνουμε τη νομική συμβουλή, υποστήριξη και εκπροσώπησή σας σε όλο το φάσμα του δημοσίου δικαίου. 

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε:

  • Υποθέσεις διοικητικού δικαίου
  • Υποθέσεις φορολογικού δικαίου
  • Υποθέσεις δικαίου απαλλοτριώσεων
  • Ζητήματα και υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων
  • Σύνταξη και εκδίκαση αιτήσεων, ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας
  • Σύνταξη και εκδίκαση προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων Δημοσίων και Δημοτικών Φορέων
  • Σύνταξη και εκδίκαση αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Δημοσίων και Δημοτικών Φορέων
  • Διαχείριση κάθε είδους ζητημάτων σε σχέση με την κτηματογράφηση της ακίνητης περιουσίας σας (αιτήσεις στο Κτηματολόγιο, σύνταξη και εκδίκαση αγωγών)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.