αλλαγή

  • Permalink Gallery

    21 στρατηγικές αλλαγής – Μέρος Γ΄

21 στρατηγικές αλλαγής – Μέρος Γ΄

 

Ξεκινώντας κάθε νέα σεζόν έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή, να σχεδιάσουμε μια νέα πορεία, να κάνουμε επιλογές, που θα μας οδηγήσουν σε όσα θέλουμε να δημιουργήσουμε και να αλλάξουμε όσα πάντα θέλαμε να αλλάξουμε.
Για αυτό το λόγο θα εστιάσουμε σε πρακτικές και χρήσιμες στρατηγικές, που βασίζονται στο Coaching και μπορούν να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τη […]

By |15 Οκτωβρίου, 2017|coaching|0 Comments|

21 στρατηγικές αλλαγής – Μέρος B΄

Ξεκινώντας κάθε νέα σεζόν έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή, να σχεδιάσουμε μια νέα πορεία, να κάνουμε επιλογές, που θα μας οδηγήσουν σε όσα θέλουμε να δημιουργήσουμε και να αλλάξουμε όσα πάντα θέλαμε να αλλάξουμε.
Για αυτό το λόγο θα εστιάσουμε σε πρακτικές και χρήσιμες στρατηγικές, που βασίζονται στο Coaching και μπορούν να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τη […]

By |7 Οκτωβρίου, 2017|coaching|0 Comments|
  • Permalink Gallery

    21 στρατηγικές αλλαγής – Μέρος Α΄

21 στρατηγικές αλλαγής – Μέρος Α΄

Ξεκινώντας κάθε νέα σεζόν έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή, να σχεδιάσουμε μια νέα πορεία, να κάνουμε επιλογές, που θα μας οδηγήσουν σε όσα θέλουμε να δημιουργήσουμε και να αλλάξουμε όσα πάντα θέλαμε να αλλάξουμε.

Οι παρακάτω στρατηγικές, που βασίζονται στο coaching –τη σύμπραξη σε μία προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης, που εμπνέει τους συνεργάτες να μεγιστοποιήσουν τις […]

By |3 Οκτωβρίου, 2017|coaching|0 Comments|