Τι σημαίνει «Ευ Ζην»; Ποιά είναι η διαφορά του «ζην» από το «ευ ζην» και τι σχέση έχει η επικοινωνία και η συνεργασία με αυτό;

Μπορούμε
• να ζούμε καλά, με ποιότητα ζωής ή απλά να επιβιώνουμε και να υπάρχουμε
• να έχουμε σχέσεις στις οποίες απλώς μιλάμε ή σχέσεις στις οποίες επικοινωνούμε ουσιαστικά
• να ακολουθούμε παθητικά ή να συμμετέχουμε, να συνεργαζόμαστε […]