διαμεσολάβηση

  • Permalink Gallery

    Γιατί να φέρω την υπόθεσή μου σε διαμεσολάβηση;

Γιατί να φέρω την υπόθεσή μου σε διαμεσολάβηση;

Όλοι ξέρουμε τι είναι η διαμεσολάβηση, σωστά; Ή μήπως όχι;
Η διαμεσολάβηση είναι ένα νέος θεσμός, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και διαδεδομένη και μια άμεση, ευέλικτη και εμπιστευτική διαδικασία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε όσους, αποφασίζουν εκουσίως να προσφύγουν σε αυτή, μια ταχύτερη, οικονομικότερη και επωφελέστερη μέθοδο επίλυσης των διαφορών τους, σε […]

  • Permalink Gallery

    Η επικοινωνία και η συνεργασία ως πυλώνες του ευ ζην

Η επικοινωνία και η συνεργασία ως πυλώνες του ευ ζην

Τι σημαίνει «Ευ Ζην»; Ποιά είναι η διαφορά του «ζην» από το «ευ ζην» και τι σχέση έχει η επικοινωνία και η συνεργασία με αυτό;

Μπορούμε
• να ζούμε καλά, με ποιότητα ζωής ή απλά να επιβιώνουμε και να υπάρχουμε
• να έχουμε σχέσεις στις οποίες απλώς μιλάμε ή σχέσεις στις οποίες επικοινωνούμε ουσιαστικά
• να ακολουθούμε παθητικά ή να συμμετέχουμε, να συνεργαζόμαστε […]