Δουλεύοντας με πελάτες μου σε θέματα της καθημερινότητάς τους που τους απασχολούν συνήθως εστιάζουμε στα μικρά και άμεσα βήματα που μπορούν να κάνουν για να δημιουργήσουν τις αλλαγές που θέλουν στις σχέσεις, τις συνεργασίες και τη ζωή τους.

Κάθε ένα από αυτά τα μικρά άμεσα βήματα αποτελεί μια επιλογή: κάθε στιγμή επιλέγουμε ποιοί θέλουμε να είμαστε, πως θέλουμε να αντιδράσουμε στα ερεθίσματα που ανακύπτουν και ποιά πορεία θέλουμε να ακολουθήσουμε.

Αυτή ακριβώς η στιγμή ανάμεσα σε κάθε ερέθισμα και κάθε απόκριση δική μας σε αυτό, η στιγμή της επιλογής μας, αποτελεί την ύψιστη στιγμή της ελευθερίας μας.

Επιβραδύνοντας και επιλέγοντας το δρόμο της παρατήρησης (επιλέγοντας μια άλλη οπτική από απόσταση και χωρίς ταύτιση) του εαυτού, των αντιδράσεων μας, των εμπειριών μας και των όσων αυτές μας διδάσκουν, έχουμε τη δυνατότητα σε πρώτο στάδιο να αποκτήσουμε επίγνωση των σκέψεων, των πεποιθήσεων, των συναισθημάτων, των αξιών και των αντιδράσεων μας, να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε την επίδραση που ασκούν στη ζωή μας και σε δεύτερο στάδιο να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να υπάρχουμε και να δρούμε, νέες σκέψεις, πεποιθήσεις, αντιλήψεις και συναισθήματα, που να είναι συνεπείς με όσα είναι σημαντικά για εμάς και να μας υποστηρίζουν, ώστε να δρούμε για την επίτευξή τους.

Με αυτή τη νέα προοπτική ανακαλύπτουμε τι μας ωθεί να δράσουμε, τι μας σταματά από το να προχωρήσουμε μπροστά και τι μας εμποδίζει από το να πετύχουμε όσα θέλουμε. Έτσι αποκτούμε νεά συνειδητότητα, ξεφεύγουμε από τους περιορισμούς του παρελθόντος και δημιουργούμε ελεύθερα επιλογές, νέους δρόμους και αλλαγές.

Ακολουθώντας έτσι το μονοπάτι των επιλογών μας ανακαλύπτουμε έναν άλλο τρόπο ύπαρξης, που, όσο δρούμε και λειτουργούμε συνειδητά, με επίγνωση και ευθύνη του εαυτού και των εμπειριών μας, μας οδηγεί πιο κοντά στον αυθεντικό εαυτό μας, στα όνειρά μας και στη ζωή που διαλέγουμε να δημιουργήσουμε.

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε πρώτη φορά στο www.semifind.gr